หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานแข่งขันทักษะวิชาการ "ปริยัติสามัญ สู่ด้ามขวานทอง ออนไลน์วิชาการ" ระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้)
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564
ณ ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2

 

001 ภาษาไทย

1.  066 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 2.  067 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1.  009 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  010 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

003 วิทยาศาสตร์

1.  013 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  014 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  020 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ม.1-ม.3 2.  021 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ม.4-ม.6
3.  022 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 4.  023 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  024 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา ม.1-ม.3 2.  025 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา ม.4-ม.6

006 ศิลปะ

1.  028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 2.  029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6

007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 2.  033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6

008 ภาษาต่างประเทศ

1.  036 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 2.  037 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
3.  038 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 4.  039 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6

009 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2
เลขที่ 572 วัดสระเรียง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-805342, โทรสาร 075-805342, เว็บไซต์ : www.debsecond.org และ http://www.debsecond.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.