หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนธรรมจักรวิทยา วัดมงคลมิ่งเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นางสาวบัณฑิตา ชูชื่น  
2 โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา วัดพระนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวเนตรนภา นุ่มนวล  
3 โรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา วัดพระธาตุไชยาวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกิตติคุณ แซ่จิว  
4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต 2 (ภาคใต้) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้), สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 นายเทพนิมิตร กลับกลาย   0835010165
5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม วัดตโปทาราม ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นางศิริพร ศรีสม  
6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกิตติศักดิ์ อุบล  
7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว วัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสมพงค์ บุญมาก  
8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม วัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวชญาดา ทองชุม  
9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง วัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุพัฒน์ ไชยคช 17.406749,104.780545
10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม วัดโฉลกศิลาราม ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระสมุห์วัชรินทร์ ทกฺขญาโณ  
11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนอุโบสถ ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมเกียรติ ศรีน้อย 10.8856895,94.1918448,6.26
12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ วัดบางขยาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวอรพรรณ รักษ์เดช  
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา วัดเมืองยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวณัฐกานต์ ทองคง  
14 โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย วัดราชบุรณะ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นางบุญรับ ภากรณ์  
15 โรงเรียนพุทธวทยา วัดจะทิ้งพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พระสังฆรักษ์แดนชัย อภิชโย  
16 โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเจตนิภัทร ชูช่วย  
17 โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม วัดแก้วโกรวาราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายปรีชา เมืองสุข  
18 โรงเรียนสิทธิธรรม วัดประสิทธิชัย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายเฉลิม กลิ้งกลอง  
19 โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา วัดเอก ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นางสาวสิริกร หริรักษ์  
20 โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม วัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสาวจุฬา บุญคล่อง  
21 โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม วัดวิภาวดีกาญจนา ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางจีระพันธ์ ไชยชนะ  

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2
เลขที่ 572 วัดสระเรียง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-805342, โทรสาร 075-805342, เว็บไซต์ : www.debsecond.org และ http://www.debsecond.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.