หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2
เลขที่ 572 วัดสระเรียง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-805342, โทรสาร 075-805342, เว็บไซต์ : www.debsecond.org และ http://www.debsecond.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.