สรุปเหรียญรางวัล สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว 0 1 3 15 4
2 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา 0 1 3 8 4
3 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 0 1 2 12 3
4 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา 0 1 1 11 2
5 พุทธรังษีพิทยาลัย 0 0 2 16 2
6 พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม 0 0 2 2 2
7 แสงทองวิทยาธรรม 0 0 1 7 1
8 แสงธรรมพิทยาคม 0 0 1 2 1
9 พุทธวิทยา 0 0 0 17 0
10 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ 0 0 0 17 0
11 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ 0 0 0 8 0
12 หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 7 0
13 พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม 0 0 0 5 0
14 พระบรมธาตุไชยาวิทยา 0 0 0 3 0
15 พระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา 0 0 0 3 0
16 สิทธิธรรม 0 0 0 0 0
17 ธรรมจักรวิทยา 0 0 0 0 0
18 วัดแก้วโกรวาราม 0 0 0 0 0
19 พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 0 0 0 0 0
รวม 0 4 15 133 152