สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 7 3 2 12 0 1 2 12 3
2 พุทธรังษีพิทยาลัย 5 4 1 10 0 0 2 16 2
3 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา 3 2 3 8 0 1 3 8 4
4 พุทธวิทยา 1 1 2 4 0 0 0 17 0
5 หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา 1 1 0 2 0 0 0 7 0
6 แสงทองวิทยาธรรม 1 0 4 5 0 0 1 7 1
7 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา 1 0 2 3 0 1 1 11 2
8 พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม 1 0 0 1 0 0 2 2 2
9 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว 0 6 7 13 0 1 3 15 4
10 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ 0 2 1 3 0 0 0 17 0
11 พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม 0 1 1 2 0 0 0 5 0
12 แสงธรรมพิทยาคม 0 1 0 1 0 0 1 2 1
13 พระบรมธาตุไชยาวิทยา 0 0 2 2 0 0 0 3 0
14 พระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา 0 0 1 1 0 0 0 3 0
15 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 8 0
16 สิทธิธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ธรรมจักรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 วัดแก้วโกรวาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 20 21 26 67 0 4 15 133 19