สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 63 ทองแดง ชนะเลิศ
2 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 59 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 54 ชมเชย 4
5 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 53 ชมเชย 5
6 หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 52 ชมเชย 6
7 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 48 เข้าร่วม 7
8 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 45 เข้าร่วม 8
9 พระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 39 เข้าร่วม 9
10 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 28 เข้าร่วม 10
11 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 21 เข้าร่วม 11
12 ธรรมจักรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
13 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 51 ชมเชย ชนะเลิศ
2 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 40 เข้าร่วม 5
6 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 34 เข้าร่วม 6
7 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 32 เข้าร่วม 7
8 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 29 เข้าร่วม 8
9 ธรรมจักรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
10 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 52 ชมเชย ชนะเลิศ
2 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 44 เข้าร่วม 4
5 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 42 เข้าร่วม 5
6 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 41 เข้าร่วม 6
7 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 37 เข้าร่วม 7
8 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
9 แสงทองวิทยาธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 76 เงิน ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 64 ทองแดง 4
5 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 58 ชมเชย 5
6 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 33 เข้าร่วม 6
7 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 25 เข้าร่วม 7
8 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 23 เข้าร่วม 8
9 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
10 แสงทองวิทยาธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 67 ทองแดง ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 47 เข้าร่วม 4
5 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 44 เข้าร่วม 5
6 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 36 เข้าร่วม 6
7 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 27 เข้าร่วม 7
8 หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 21 เข้าร่วม 8
9 ธรรมจักรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
10 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 72 เงิน ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 21 เข้าร่วม 4
5 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 16 เข้าร่วม 5
6 แสงทองวิทยาธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 16 เข้าร่วม 5
7 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 14 เข้าร่วม 7
8 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
9 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แสงทองวิทยาธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 58 ชมเชย ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 55 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 54 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 44 เข้าร่วม 4
5 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 30 เข้าร่วม 5
6 หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 26 เข้าร่วม 6
7 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 23 เข้าร่วม 7
8 พระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 18 เข้าร่วม 8
9 ธรรมจักรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
10 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
11 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แสงทองวิทยาธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 31 เข้าร่วม 5
6 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 29 เข้าร่วม 6
7 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 23 เข้าร่วม 7
8 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 57 ชมเชย ชนะเลิศ
2 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระบรมธาตุไชยาวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 42 เข้าร่วม 4
5 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 39 เข้าร่วม 5
6 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 39 เข้าร่วม 5
7 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 38 เข้าร่วม 7
8 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 33 เข้าร่วม 8
9 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 29 เข้าร่วม 9
10 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 27 เข้าร่วม 10
11 ธรรมจักรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
12 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 73 เงิน ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 47 เข้าร่วม 4
5 พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 46 เข้าร่วม 5
6 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 37 เข้าร่วม 6
7 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
8 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
9 แสงทองวิทยาธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 66 ทองแดง ชนะเลิศ
2 แสงธรรมพิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระบรมธาตุไชยาวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 แสงทองวิทยาธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 40 เข้าร่วม 6
7 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 37 เข้าร่วม 7
8 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 37 เข้าร่วม 7
9 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 36 เข้าร่วม 9
10 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 61 ทองแดง ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระบรมธาตุไชยาวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 38 เข้าร่วม 4
5 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 31 เข้าร่วม 5
6 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 29 เข้าร่วม 6
7 พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 27 เข้าร่วม 7
8 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 25 เข้าร่วม 8
9 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
10 แสงทองวิทยาธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 51 ชมเชย ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 38 เข้าร่วม 4
5 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 37 เข้าร่วม 5
6 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 35 เข้าร่วม 6
7 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 34 เข้าร่วม 7
8 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 24 เข้าร่วม 8
9 ธรรมจักรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
10 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 53 ชมเชย ชนะเลิศ
2 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แสงทองวิทยาธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 43 เข้าร่วม 4
5 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 38 เข้าร่วม 5
6 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 32 เข้าร่วม 6
7 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 31 เข้าร่วม 7
8 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 28 เข้าร่วม 8
9 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 24 เข้าร่วม 9
10 ธรรมจักรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
11 พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
12 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 64 ทองแดง ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 34 เข้าร่วม 4
5 แสงทองวิทยาธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 32 เข้าร่วม 5
6 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 30 เข้าร่วม 6
7 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 26 เข้าร่วม 7
8 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 24 เข้าร่วม 8
9 พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 24 เข้าร่วม 8
10 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 44 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 32 เข้าร่วม 4
5 หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 30 เข้าร่วม 5
6 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 28 เข้าร่วม 6
7 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 26 เข้าร่วม 7
8 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 20 เข้าร่วม 8
9 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 18 เข้าร่วม 9
10 ธรรมจักรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
11 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 38 เข้าร่วม 6
7 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 28 เข้าร่วม 7
8 แสงธรรมพิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 22 เข้าร่วม 8
9 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
10 แสงทองวิทยาธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 44 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 32 เข้าร่วม 5
6 แสงทองวิทยาธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 32 เข้าร่วม 5
7 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 26 เข้าร่วม 7
8 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 24 เข้าร่วม 8
9 พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 24 เข้าร่วม 8
10 หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 20 เข้าร่วม 10
11 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 18 เข้าร่วม 11
12 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 16 เข้าร่วม 12
13 ธรรมจักรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
14 พระบรมธาตุไชยาวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
15 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แสงทองวิทยาธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 35 เข้าร่วม 4
5 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 33 เข้าร่วม 5
6 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 30 เข้าร่วม 6
7 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 28 เข้าร่วม 7
8 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 24 เข้าร่วม 8
9 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 64 ทองแดง ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แสงทองวิทยาธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 60 ทองแดง 4
5 แสงธรรมพิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 60 ทองแดง 4
6 พุทธรังษีพิทยาลัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 59 ชมเชย 6
7 พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 54 ชมเชย 7
8 หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 54 ชมเชย 7
9 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 53 ชมเชย 9
10 พุทธวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 53 ชมเชย 9
11 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 52 ชมเชย 11
12 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 38 เข้าร่วม 12
13 ธรรมจักรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -
14 สิทธิธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน