ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันทักษะวิชาการ "ปริยัติสามัญ สู่ด้ามขวานทอง ออนไลน์วิชาการ" ระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2565� ณ ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) จัดโดย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:52 น.